تبلیغات
انجمن علمی ریاضی بسیج دانشجویان دانشگاه یاسوج - قضیه فیثاغورث
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1385
قضیه فیثاغورث


قضیه فیثاغورث در هندسه اقلیدسی رابطه‌ای بین اندازه سه ضلع هر مثلث راست‌گوشه است. این قضیه می‎گوید:

در هر مثلث راست‌گوشه مساحت مربعی که یک ضلعش وتر این مثلث باشد برابر با مجموع مساحت‌های مربع‌های ضلع‌های دیگر این مثلث است.
ythagorean.png">قضیه فیثاغورث:مربع وتر برابر است با مجموع مربعات دو ضلع دیگر ythagorean.png" />
قضیه فیثاغورث:مربع وتر برابر است با مجموع مربعات دو ضلع دیگر

[+] نوشته شده توسط مصطفی دلیرپور در ساعت 11:05 ق.ظ | موضوع: مطلب ریاضی , | نظر |