تبلیغات
انجمن علمی ریاضی بسیج دانشجویان دانشگاه یاسوج - هفت نصیحت مولانا
پنجشنبه 28 اردیبهشت 1385
هفت نصیحت مولانا
چه سخت است در دل گریستن و بر زبان هیچ نگفتنو چه طاقت فرساست غم از .....
هفت نصیحت مولانا:
 گشاده دست باش

 جاری باش

 كمك كن (مثل رود)

باشفقت و مهربان باش (مثل خورشید)

 اگركسی اشتباه كردآن رابه پوشان (مثل شب)

وقتی عصبانی شدی خاموش باش (مثل مرگ)

متواضع باش و كبر نداشته باش (مثل خاك)

بخشش و عفو داشته باش (مثل دریا )

اگرمی خواهی دیگران خوب باشند خودت خوب باش (مثل آینه )


[+] نوشته شده توسط مصطفی دلیرپور در ساعت 03:05 ق.ظ | موضوع: جملات ادیبانه , | نظر |