تبلیغات
انجمن علمی ریاضی بسیج دانشجویان دانشگاه یاسوج
پنجشنبه 28 اردیبهشت 1385
در تاریخ آمده است که اولین بار یک ریاضیدان انگلیسی تبار بنام کیلی ماتریس را در ریاضیات وارد کرد با توجه به آنکه در آن زمان ریاضیدانان اغلب به دنبال مسائل کاربردی بودند کسی توجهی به ان نکرد اما بعدها ریاضیدانان دنباله کار را گرفتند تا به امروز که بدون اغراق می توان گفت در هر علمی به گونه ای با ماتریسها سرو کار دارند یکی از نقشهای اصلی ماتریسها ان است که انها ابزار اساسی محاسبات عملی ریاضیات امروزی هستند درست همان نقشی که سابقا اعداد بر عهده داشتند از این نظر میتوان گفت نقش امروز ماتریسها همانند دیروز اعداد است البته ماتریسها به معنائی اعداد و بردارها را در بر دارند بنابراین می توان گفت انها را تعمیمی از اعداد و بردادرها در نظر گرفت در ریاضیات کار بردی ماتریسها از ابزار رورمره هستند زیرا ماتریسها با حل دستگاه معادلات خطی ارتباط تنگاتنگی دارند و برای حل ریاضی مسائل عملی مناسبترین تکنیک فرموابندی مسئله و یا تقریب زدن جوابهای مسئله با دستگاه معادلات خطی است که در نتیجه ماتریسها وارد کار میشوند اما مشکل اصلی در ریاضیات کا بردی این است که ماتریسها ایجاد شده بسیار بزرگ هستند و مسئله اصلی در انجا کا کردن با ماتریسها ی بزرگ است از جنبه نظری فیزیک امروز ی که فیزیک کوانتم است بدون ماتریسها نمی توانست به وجود اید هایزنبرگ اولین کسی که د فیزیک مفاهیم ماتریسها را به کار برد اعلام کرد تنها ابزار ریاضی که من در مکانیک کوانتم به ان احتیاج دارم ماتریسها است بسیاری از جبرهایی که تا به حال دیده ایدمانند جبر اعداد مختلط و جبر بردارها را با ماتریسها بسیار ساده میتوان بیان کرد بنابراین با مطالعه ماتریسها در واقع یکی از مفید ترین و در عین حال جالبترین مباحث ریاضی مورد بررسی قرار داد.
[+] نوشته شده توسط مصطفی دلیرپور در ساعت 03:05 ق.ظ | موضوع: عمومی , | نظر |