تبلیغات
انجمن علمی ریاضی بسیج دانشجویان دانشگاه یاسوج - "بخشی از وصیت نامه پروفسور محسن هشترودی"
دوشنبه 10 اردیبهشت 1386
"بخشی از وصیت نامه پروفسور محسن هشترودی"
نبایستی به انسان ترحم کرد ، به انسان باید عشق ورزید، و من ترحم را از هرجا و هر منبعی که باشد نمیخواهم.

به هم رحم نکنید ، عشق بورزید و یکدیگر را دوست داشته باشید. ترحم در خور حیوان است .

دست ترحم را رد کنید و دست عاشق را با عشق بفشارید.


[+] نوشته شده توسط جواد روائی در ساعت 10:04 ق.ظ | موضوع: جملات ادیبانه , | نظر |